Angreskjema

Bruk dette skjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester

Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen

Utfylt skjema sendes til:

Byggeshop AS, Rektor Hertzbergsvei 23, N-1363 Høvik

E-post: post@byggeshop.no  Telefonnummer (+47) 406 33 406

 

 

 

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende varer (spesifiser på linjene nedenfor) :

_______________________________________________________________________

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

 

 

 

 Varen ble mottatt den (dato)

                    

 

Forbrukerens/forbrukernes navn:

                                                                                                                              

Forbrukerens/forbrukernes adresse:

                                                                                                                              

Forbrukerens ordrenummer:

                                                                                                                              

 

 

Dato:

                    

 

 

 

 

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (dersom papirskjema benyttes):

 

                                                                                                                              

 

 

 

Informasjon om angrerett

 

Du har alltid angrerett i 14 dager i henhold til angrerettloven hvis ikke avtalen er unntatt fra angrerett. Dette betyr at du som kunde har rett til å angre ditt kjøp ved å gi oss beskjed om dette innen 14 dager fra du, eller noen på dine vegne mottok varen. Du kan velge selv hvordan du gir oss beskjed om dette, men for å dokumentere dette anbefaler vi at du gjør dette skriftlig evt. ved å benytte ovenstående skjema.

 

Varen må returneres til oss innen 14 dager fra du informerer oss om at du ønsker å angre kjøpet.

Vennligst kontakt oss før du returnerer varen da returadressen avhenger av hvilke produkter det gjelder.

 

Angreretten gjelder ikke:

I visse tilfeller er det ikke mulig å benytte angreretten.

Det er ikke angrerett på:

  • Bestillingsvarer
  • Spesialproduserte varer
  • Maling / mørtel m.m. som er blandet
  • Avtaler om levering av produkter som er umulig å returnere, for eksempel jord, pukk, sand som allerede er spredt i hagen.
  • Avtaler om levering av produkter for eksempel støttemur, belegningsstein, løs leca, leca som allerede er lastet på bil / blåsebil

Det vil si at vi dessverre ikke har mulighet til å ta slike varer i retur.

 

 

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.

 

Du som kunde er selv ansvarlig for å betale fraktkostnader på varer som du vil angre kjøpet på.

 

Du er også ansvarlig for trygg retur av vare(r), så vi anbefaler deg å pakke varen godt og ta vare på kvittering for frakt.

 

Du kan bli belastet dersom produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendige for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. angrerettloven §25).

 

Beløpet vil bli godskrevet din konto/kredittkort når vi mottar alle varene fra ordren.