Lær mere om elvestein, dekorstein, gabioner

Elvestein

Elvestein er kjent under mange navn, og har mange bruksområder. Noen av navnene elvestein er kjent under er; kulestein, morenestein, rundstein, naturstein, rullestein og pyntestein.

Bruksområder for elvestein

Elvestein sine bruksområder er utallige, men de vanligste bruksområdene er:
For små elvesteiner: gangstier, innendørs pynt og utendørs pyntesteiner.
For mellomstore elvesteiner: drenering, pyntesteiner og taksingel.
For større elvesteiner: pyntestein, grunnmur, trafostein, bekker, rundkjøringer og dammer.
For våre største elvesteiner: skråninger, rundkjøringer, bekker, elver, dammer og pyntestein.

I tillegg er det mange bruksområder som ikke er nevnt her, kun fantasiene stopper deg her!

Dekorstein

Dekorstein er prikken over i’en og mye brukt i hagedesign. Det finnes utallige muligheter og det er bare fantasien som setter grenser for hva du kan lage i hagen. Kombinasjonen vann og dekorstein for eksempel er effektfullt og spennende.

Gabioner.

Gabioner har en lang rekkebruksområder, som for eksempel gjerder, by møbler, støttemurer, dekorative elementer i hagen, oppdeling av grøntområde, barrierer slik passasje ikke er mulig, dreneringsfundamenter og støyskjerm for å nevne noe.

Beregning.

Det er steinens størrelse som bestemmer dekningsgraden og dekningsareal. Se tabellene.

Beregninger:

1 m3 = ca. 1,7 tonn (avhenger naturlig nok av fraksjon)

1000 kg = ca. 0,6 m3

Litt å tenke på:

Hvite tromlet dekorstein kan lett ta farge fra underlaget.

Bruk en perforert duk som underlag, f.eks. armert fiberduk.

Fordeler:

  • Dekorstein holder godt på varmen etter at sola har gått ned om kvelden
  • Dekorstein i urner eller langs vegg, hindrer sølesprut ved regnvær eller vanning
  • Dekorstein holder på fuktigheten i jorda
  • Ved bruk av duk og dekorstein er du en vinner i ugresskampen

Beregning av forbruk elvestein / dekorstein:

Storsekk (BB) 1000 KG

Fraksjon

Tykkelse

7/15

30 mm

20

8/15

30 mm

20

8/16

32 mm

18,75

15/25

50 mm

12

16/25

50 mm

12

10/30

60 mm

10

20/40

80 mm

7,5

25/40

80 mm

7,5

40/60

120 mm

5

60/90

180 mm

3,35

60/100

200 mm

3

90/110

220 mm

2,7

20 kg. sekker

Fraksjon

Tykkelse

8/12

24 mm

0,5

7/15

30 mm

0,4

8/15

30 mm

0,4

12/16

32 mm

0,375

15/25

50 mm

0,24

10/30

60 mm

0,2

25/40

80 mm

0,15

40/60

120 mm

0,1

60/100

200 mm

0,06

Fraksjon = størrelse i mm på steinene. Eks: 15/25 – steinene vil variere fra 15mm til 25 mm.

Tykkelse = Med tykkelse på laget menes hvor tykt laget med dekorstein må være for å dekke godt.

Jo større steinene er, jo mindre vil de dekke. Det er hensiktsmessig å blande små og store steiner for å dekke bedre.

= Hvor mange kvadratmeter enheten dekker.