Lær mere om granitt

Gradhugget.

Med gradhugget menes at flaten er hugget finere/slettere enn selve flaten som ses etter muren er bygget (i forhold til råhugget). Dette gjøres for at muren skal bli enklere å bygge med, og for at man skal få tettere/jevnere «fuger». Bemerk at en gradhugget flate ikke er like slett/jevn som en saget.