Byggeshop

Leca Isoblokk 30 cm LSX

Leca Isoblokk 30 cm LSX

Leca Isoblokk 30 LSX

Byggesystemet Leca Isoblokk 30 cm LSX benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg uten tilleggsisolasjon gir U-verdi < 0,21 og REI 120. Veggen tilfredsstiller minstekravet til isolasjon i yttervegg etter TEK10. System Leca Isoblokk 30 cm LSX består av få komponenter og gir enkelt et godt sluttresultat.