Byggeshop

Leca Isoblokk 30cm - NY 2017

Leca Isoblokk 30cm - NY 2017

For trygge og sunne boliger!

Lagerstatus: På lager

Tilbudspris kr 3 149,00

Vanlig pris: kr 3 476,25

ELLER
Varekode 51972953
Alt. varekode 5200815469
Detaljer
Tilleggsinformasjon
Teknisk spesifikasjon

Detaljer

 

Antall blokker/pall

Ca m² mur pr pall

30

3

Nyhet 2017: Nytt og forbedret Leca Isoblokk system erstatter eksisterende Leca Isoblokk 30 cm produkter. Nyheten har Lecas eget not og fjær system - Leca Lock. Produktene produseres med Leca LSX som gir lettere og sterkere blokker. Raskere, enklere og bedre.

Pris er for hel pall.

Leca lock logo NY.jpg Logo_Leca_LSX_.jpg

Produktfordeler

  • Enkel utførelse
  • Robust og vedlikeholdsvennlig
  • Trygg og varig løsning for vegger både over og under bakken
  • Sunt innemiljø
 
Byggesystemet Leca Isoblokk 30 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg uten tilleggsisolasjon gir U-verdi < 0,187 og brannmotstand REI 120. Veggen tilfredsstiller minstekravet til isolasjon i yttervegg etter TEK10. System Leca Isoblokk 30 cm består av få komponenter og gir enkelt et godt sluttresultat.

Leca Isoblokk 30 cm leveres i dimensjonen: 30x20x50 cm. 


Tilleggsinformasjon

Enhet Pall

Teknisk spesifikasjon

Leca Isoblokk består av to vanger med Leca blokker og isolasjon. Isolasjonen er et av markedets best isolerende materialer. PUR isolasjonen har en lambda verdi på 0,024 W/mK som er omtrent 30 % bedre enn konvensjonell isolasjon. Den isolerende kjernen utgjør sammen med Leca vangene et komplett veggelement med både isolasjon og lastbæring.

Leca Isoblokk 30 cm benyttes vanligvis til følgende formål:

  • Murhus
  • Lastbærende og isolerte vegger under bakken.
  • Sokkel og kjeller til bolighus.
  • Isolert garasje over og under bakken.
  • Isolerte skillevegger med krav til brannmotstand.
  • Isolerte vegger i fuktutsatt miljø.

 

Styrke og romvekt

Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3.
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.

Produkt

Nominelle mål

bxhxl (mm)

Styrke/Densitet

(N/mm2 / kg/m3)

Varenr.

Leca Isoblokk 30 cm

300 x 200 x 500

5/630

5200815469

 

Brannklasse
Murverk av Leca Isoblokk 30 cm med mørtelslemming/puss på begge sider er vurdert til å ha en brannmotstand på REI 120, forutsatt at veggen er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger.

 

U-verdi
Vegger av Leca Isoblokk 30 cm murt etter våre anvisninger med 3 mm fugehøyde og pusset på begge sider har en U-verdi på 0,187 W/m2K. Polyuretanskummet i Leca Isoblokk har en deklarert varmekonduktivitet λD på 0,024 W/mK.

Se oversikt over U-verdier for blokkmurverk med og uten tilleggsisolasjon.

 

Egenlast
Vegger av Leca Isoblokk 30 cm strengmurt uten puss og uten mørtel i stussfugene har en egenlast på ca. 130 kg/m2.

 

Lydisolasjon
Vegger av Leca Isoblokk 30 cm har et trafikkstøyreduksjonstall R’w + Ctr på 40 dB. Dette forutsetter strengmurt utførelse etter våre anvisninger med puss på begge sider.

 

Fuktegenskaper
Leca Isoblokk 30 cm har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i murverk av Leca Blokk er −0,40 mm/m.

 

Bestandighet
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

 

Inneklimapåvirkning
Leca Isoblokk 30 cm er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.

 

Leveringsform
Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato.

Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.