Byggeshop

Leca Isoblokk, Standardblokk, 25cm LSX

Leca Isoblokk, Standardblokk, 25cm LSX

For trygge og sunne boliger!

Lagerstatus: På lager

Tilbudspris kr 3 244,00

Vanlig pris: kr 3 581,25

ELLER
Varekode 50523673
Detaljer
Tilleggsinformasjon
Teknisk spesifikasjon

Detaljer

 

Antall blokker/pall

Ca m² mur pr pall

32

4,2

Leca Isoblokk 25 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg gir U-verdi 0,29 og REI 120. En vegg bygget av Leca Isoblokk 25 cm oppnår U-verdi 0,22 med 5 cm innvendig tilleggsisolasjon.

Veggen får solid bæreevne, god brannmotstand og god lydisolasjon mot trafikkstøy.

Produktfordeler

  • Trygge og sunne boliger
  • Vedlikeholdsvennlig
  • God fuktsikkerhet (tåler å bli fuktig)
  • God brannmotstand
Leca Isoblokk, standardblokk, 25 cm leveres i dimensjonen: 25x25x50 cm.
 
Priser er for hel pall.


Tilleggsinformasjon

Enhet Pall

Teknisk spesifikasjon

PRODUKTSPESIFIKASJON

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-NO-ISBL03

STYRKE OG ROMVEKT
Leca Isoblokk 25 cm i alle varianter har en trykkfasthet på 4 N/mm2 målt etter NS-EN 772-1 og en romvekt på 900 kg/m3.

DIMENSJON OG TOLERANSER
Nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor. Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.

Produkt

Dimensjon (mm)

Varenr

Leca Isoblokk 25 cm standardblokk

250 x 250 x 500

5200626741

Leca Isoblokk 25 cm hjørneblokk

250 x 250 x 500

5200626742

Leca Isoblokk 25 cm tilpasningsblokk

250 x 120 x 500

5200626743

Leca Iso U-blokk 25 cm

250 x 250 x 250

5200631527

BRANNKLASSE 
Murverk av Leca Isoblokk 25 cm med mørtelslemming/puss på begge sider er vurdert til å ha en brannmotstand på REI 120, forutsatt at veggen er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger.

U-VERDI
Vegger av Leca Isoblokk 25 cm murt etter våre anvisninger og pusset på begge sider har en U-verdi på 0,29 W/m2K. U-verdi 0,22 W/m2K oppnås med 5 cm innvendig tilleggsisolasjon. U-verdien forutsetter bruk av Leca Laftestrimmel 90 mm. Polyuretanskummet i Leca Isoblokk har en deklarert varmekonduktivitet λD på 0,024 W/mK.

EGENLAST
Vegger av Leca Isoblokk 25 cm strengmurt uten puss og uten mørtel i stussfugene har en egenlast på ca 180 kg/m2.

LYDISOLASJON
Vegger av Leca Isoblokk 25 cm har et trafikkstøyreduksjonstall R’w + Ctr på 40 dB. Dette forutsetter strengmurt utførelse etter våre anvisninger med puss på begge sider.

FUKTEGENSKAPER
Leca Isoblokk 25 cm har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i murverk av Leca Blokk er −0,40 mm/m.

BESTANDIGHET
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

INNEKLIMAPÅVIRKNING
Leca Isoblokk 25 cm er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.

MILJØ
Leca Isoblokk 25 cm har en isolasjon av Polyuretanskum. Polyuretan er et mye brukt materiale i vår hverdag, og brukes blant annet i møbler, madrasser, bilseter og –dashboard, kjøleskap, frysere. Isolasjonen av Polyuretanskum i Leca Isoblokk er målt hos SINTEF for mulige emisjoner til inneklima. Målingene viser ingen emisjoner over deteksjonsgrensene.

Leca Isoblokk 25 cm inneholder ingen stoffer som står på KLIFS OBS-liste, prioritetsliste eller kandidatliste, og inneholder ikke bromerte flammehemmere. Polyuretan isolasjonen i Leca Isoblokk inneholder ingen drivgasser som er skadelig for osonlaget.

EPD miljødeklarasjon for Leca blokker finner du på vår hjemmeside.

LEVERINGSFORM

Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.
Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon

Produkt

Varenr

NOBB-nr

Antall blokker pr pall

Ca m2 mur pr pall

Leca Isoblokk 25 cm standardblokk

5200626741

10523629

32

4,2

Leca Isoblokk 25 cm hjørneblokk

5200626742

10523637

32

4,2

Leca Isoblokk 25 cm tilpasningsblokk

5200626743

41972821

64

4,2

Leca Iso U-blokk 25 cm

5200631527

10523645

64

4,2

BRUKSOMRÅDE

Leca Isoblokk 25 cm benyttes vanligvis til følgende formål:

  • yttervegger hvor det kreves isolasjon
  • innvendige skillevegger, bærende og ikke bærende for skille mellom rom med ulike temperaturer

Dette produktdatabladet er ikke ment å gi en komplett beskrivelse av hvordan Leca Isoblokk 25 cm planlegges og utføres. For slik informasjon henviser vi til våre brosjyrer.

LAGRING

Når Leca blokker oppbevares utendørs på pall anbefaler vi at plasthetten på pallen ikke fjernes, slik at blokkene beskyttes mot nedbør. Dersom blokkene blir våte etter regnvær på byggeplass anbefaler vi at blokkene får tørke opp før man murer med dem.