Byggeshop

Leca Lettveggsblokk, 88mm

Leca Lettveggsblokk, 88mm

Den helt nye, raske og robuste lettveggen.

Lagerstatus: På lager

Tilbudspris kr 2 685,00

Vanlig pris: kr 2 963,75

ELLER
Varekode 46316786
Detaljer
Tilleggsinformasjon
Teknisk spesifikasjon

Detaljer

Antall blokker/pall

Ca m² mur pr pall

60

9

 

 

 

 

Leca   weber  

Leca Lettvegg er en rask og effektiv løsning for ikke bærende innervegger. Blokkene låser seg perfekt i riktig posisjon, og kan bygges helt til taket i én operasjon. I stedet for vanlig muring med mørtel og murskje, bruker du weber Blokklim og Leca Limkasse. Da får du eksakte fuger med riktig plassering og riktig tykkelse. Kombinasjonen av tynnere fuger og limkasse gir inntil 90% lavere forbruk av lim sammenliknet med tidligere mørtelforbruk. Limkassen er robust og enkel å håndtere. Den har en åpne-/lukkefunksjon og en størrelse tilpasset forbruket. Se eget produktdatablad for informasjon om tilbehørsprodukter.

Leca Lettveggsblokk er en ny lettvegg, som har not og fjær på alle fire kanter. Låser seg perfekt i rett posisjon og kan bygges helt til taket i en operasjon. Den har en finere overflatestruktur enn vanlig Leca.
Med Leca Lettvegg setter du opp ikke bærende innervegger på rekordtid. Lettveggsblokkene har not og fjær på fire sider og 30 cm skifthøyde (høyere enn vanlig Leca).
Blokkene laser seg perfekt i riktig posisjon, og kan bygges helt til taket i en operasjon. I stedet for vanlig muring med mørtel og murskje, bruker du Weber Blokklim og Leca Limkasse eller weber Stone Fix og weber Twintip.

Montering
Veggen monteres med Weber Blokklim og tilhørende limkasse eller spraylimet Weber Stone Fix og tilhørende Weber Twintip. Dersom underlaget er plant, benyttes Leca® Lettveggsskinne under første skift med blokker. Blokkene monteres uten lim til skinnen. Innfesting til tilstøtende vegg kan utføres med Lettveggsskinne. Lettveggsskinnen monteres i tilstøtende vegg med egnet skrue/plugg. Lettveggsskinnen benyttes også til overdekninger inntil 1,2 m. Blokkene over overdekningen må da også limes i vertikalskjøtene.
Overflatebehandling
I utgangspunktet har man stor frihet til å velge overflatebehandling og uttrykk. Ønskede egenskaper påvirkes også av overflatebehandlingen. Blokkenes overflate er spesielt godt egnet til sparkling med Weber Sparkel og Weber Sparkel RS.
Innendørs:
Avhengig av hvilke egenskaper veggen skal ivareta og hvilken estetisk funksjon som er ønsket finnes det flere valg.

 

 • Rask utførelse
 • Lavt mørtelforbruk
 • Lav vekt
 • Tåler fukt
 • God brannmotstand
 • Motstandsdyktig mot sopp, råte, mugg og skadedyr
 • Robust
 • Lang levetid

RÅMATERIALER

Leca Lettveggsblokker fremstilles av Leca Lettklinker, sement, sand og vann. For ytterligere produktinformasjon om Leca blokker henvises blant annet til følgende informasjon som du kan finne på våre nettsider.

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

 • Brosjyrer Leca Byggebok, Leca Teknisk Håndbok, Weber Proffhåndbok.
 • SINTEF Byggforsk Tekniske Godkjenninger
 • Komplett produktliste for Leca blokker, med nøkkelinformasjon om hver blokktype
 • FDV for Leca blokker
 • Kontrollplan for utførelse av Leca vegger
 • Datablader for tilbehørsprodukter til Leca Lettvegg
 • CE-deklarasjoner for Leca blokker
 • NS 3420 beskrivelser for Leca blokker
 • Løsningsbeskrivelser og detaljtegninger
 • Kalkulasjonsprogram for mengdeberegning av Leca blokker
 • Filmer som viser muring med Leca blokker

EGENSKAPER VED LECA LETTVEGGSBLOKKER

Leca Lettveggsblokker har

 • god fuktsikkerhet (tåler å bli fuktig)
 • god brannmotstand
 • lav vekt
 • god styrke og lang levetid
 • kun uorganiske bestanddeler
 • god motstand mot sopp, råte, mugg og skadedyr

Tilleggsinformasjon

Enhet Nei

Teknisk spesifikasjon

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-NO-BL02

STYRKE OG ROMVEKT 
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3.
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.

Produkt

Dimensjon bxhxl

(mm)

Styrke/Densitet

(N/mm2 / kg/m3)

Varenr

Leca Lettveggsblokk 88 mm

88 x 300 x 500

3 / 1000

5200632829

Leca Lettvegg Hjørneblokk 88 mm

88 x 300 x 500

3 / 1000

5200632831

Leca Lettvegg halvblokk 88 mm 88 x 300 x 250 3 / 1000 5200684184

Leca Lettveggsblokk 118 mm

118 x 300 x 500

2,5 / 10001)

5200632834

Leca Lettvegg Hjørneblokk 118 mm

118 x 300 x 500

2,5 / 10001)

5200632835

Leca Lettvegg halvblokk 118 mm 118 x 300 x 250 2,5 / 10001) 5200684187

1) For endelige verdier se SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning

LUFTLYDISOLASJON, BRANNKLASSE OG EGENLAST
Fremgår av tabellen nedenfor

Produkt

Lyd 1) R w

Brann-Klasse 2)

Egenlast 3)

(kg/m2)

2 x 10 mm puss 2 x 3 mm sparkel

Leca Lettveggsblokk 88 mm

41 

37

EI 60

80

Leca Lettvegg Hjørneblokk 88 mm

41  37

EI 60

80

Leca Lettvegg halvblokk 88 mm 41  37 EI 60  

Leca Lettveggsblokk 118 mm

43  40

EI 60

95

Leca Lettvegg Hjørneblokk 118 mm

43 

40

EI 60

95

Leca Lettvegg halvblokk 118 mm 43  40 EI 60  

1) Lydverdiene forutsetter delt limt liggefuge, stussfuger satt "knas" sammen og to-sidig sparkel/puss til full lufttetthet. Laboratoriemålte lydverdier. Installert i bygget må forventes noe lavere verdi på grunn av flanketransmisjonstap, normalt 3 dB for Leca-konstruksjoner.
2) Forutsetter 3 mm sparkel full lufttetthet på begge sider. Alternativt min. 4 mm puss på brannbelastet side.
3) Egenlast er oppgitt for ferdig upusset og murt vegg.

FUKTEGENSKAPER
Leca Lettveggsblokk har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i murverk av Leca Blokk er −0,40 mm/m.

BESTANDIGHET
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

INNEKLIMAPÅVIRKNING
Leca blokker er bedømt til å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.

Leveringsform

Leca Lettveggsblokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.

Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

MENGDE BLOKKER PR PALL OG ANSLÅTT ANTALL M2 MUR PR. PALL

Produkt

Varenr

Antall blokker/pall

Ca m² mur pr pall

Leca Lettveggsblokk 88 mm

5200632829

60

9

Leca Lettvegg Hjørneblokk 88 mm

5200632831

60

9

Leca Lettvegg halvblokk 88 mm 5200684184 40 3

Leca Lettveggsblokk 118 mm

5200632834

48

7,2

Leca Lettvegg Hjørneblokk 118 mm

5200632835

48

7,2

Leca Lettvegg halvblokk 118 mm 5200684187 32 2,4

Bruksområde

Leca Lettveggsblokker benyttes vanligvis til følgende formål:

 • innvendige ikke bærende skillevegger
 • innvendige skillevegger med krav til brannsikkerhet
 • innvendige skillevegger med krav til lydreduksjon

Dette produktdatabladet er ikke ment å gi en komplett beskrivelse av hvordan Leca murvegger planlegges og utføres. For slik informasjon henviser vi til våre brosjyrer.

Lagring

Når Leca blokker oppbevares utendørs på pall anbefaler vi at plasthetten på pallen ikke fjernes, slik at blokkene beskyttes mot nedbør. Dersom blokkene blir våte etter regnvær på byggeplass anbefaler vi at blokkene får tørke opp før man murer med dem.

Du er kanskje også interessert i følgende produkt(er)