Byggeshop

Leca Ringmursblokk, 25cm

Leca Ringmursblokk, 25cm

Perfekt for kjellerløse hus!

Lagerstatus: På lager

Tilbudspris kr 3 962,00

Vanlig pris: kr 4 373,75

ELLER
Varekode 42403926
Detaljer
Tilleggsinformasjon
Teknisk spesifikasjon

Detaljer

Leca Ringmur er den perfekte løsningen for kjellerløse hus. Systemet er basert på det beste ved Leca Isoblokk. Med noen smarte, nyutviklede spesialprodukter tilbyr vi nå et komplett ringmursystem til en konkurransedyktig pris.

Enkel, rask, tilpasningsvennlig og rasjonell ringmur løsning. Systemet har gode isolasjonsegenskaper og alle de andre fordelene som Leca produkter har.

Leca Ringmursblokk fremstilles av Leca Lettklinker, sement, mikrosilika, sand og vann samt polyuretan.

Produktfordeler

 • Motstandsdyktig mot sopp, råte og skadedyr
 • Trygt og tilpasningsvennlig
 • Solid og varig løsning for boligbygg
Leca Ringmursblokk, 25 cm leveres i dimensjonen: 25x25x50 cm. 
Antall per pall: 32 stk. 

Priser er for hel pall.


Tilleggsinformasjon

Enhet Pall

Teknisk spesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP 
DoP-NO-ISBL05

STYRKE OG ROMVEKT
Leca Ringmursblokk 25 cm i alle varianter har en trykkfasthet på 4 N/mm² målt etter NS-EN 772-1 og en romvekt på 900 kg/m³.

ISOLASJON
Polyuretanskummet i Leca Ringmursblokker har en deklarert varmekonduktivitet λD på 0,024 W/mK.

FUKTEGENSKAPER
Leca Ringmursblokker har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i murverk av Leca Blokk er −0,40 mm/m.

BESTANDIGHET
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

INNEKLIMAPÅVIRKNING
Leca Leca Ringmursblokker er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.

MILJØ
Leca Ringmursblokker har en isolasjon av Polyuretanskum. Polyuretan er et mye brukt materiale i vår hverdag, og brukes blant annet i møbler, madrasser, bilseter og –dashboard, kjøleskap, frysere. Isolasjonen av Polyuretanskum i Leca Isoblokk er målt hos SINTEF for mulige emisjoner til inneklima. Målingene viser ingen emisjoner over deteksjonsgrensene.

Leca Ringmursblokker inneholder ingen stoffer som står på KLIFS OBS-liste, prioritetsliste eller kandidatliste, og inneholder ikke bromerte flammehemmere. Polyuretan isolasjonen i Leca Ringmursblokker inneholder ingen drivgasser som er skadelig for osonlaget.

Leveringsform

Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon. Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

Produkt Varenr. NOBB-nr. Antall blokker pr. pall
Leca Ringmursblokk 25 cm 5200626733 42403926 32
Leca Ringmursblokk 25 cm utvendig hjørne 5200626736 42403037 8
Leca Ringmursblokk 25 cm innvendig hjørne 5200626727 42499853 8

Bruksområde

Leca Ringmursystem kan generelt benyttes til oppmuring av ringmur for gulv på grunnen i bolighus og hytter av tre med inntil to etasjer, vegghøyde maks 2,7 m og husbredde maks 8,0 m. Fundamenteringsmåten kan også benyttes til andre bygninger med tilsvarende dimensjoner og belastninger.

MATERIALER OG PRODUKTER VED MURING OG PUSSING 
Vi anbefaler generelt følgende materialer og produkter ved muring av Leca Ringmur:

 • Leca Ringmursblokk 25 cm
 • Leca Ringmursblokk utv. hjørne 25 cm
 • Leca Ringmursblokk Innv. hjørne 25 cm
 • Leca Isoblokk 25 cm hjørneblokk
 • Leca Isoblokk 25 cm
 • Leca Såleblokk 33 cm
 • Leca U-blokkarmering
 • Leca Fugearmering
 • Weber B20 Tørrbetong
 • Weber Murmørtel m5
 • Leca Laftestrimmel 90 mm
 • Weber Grå Slemming
 • Leca Klipper - for kapping av blokker til ønsket lengde

Lagring

Når Leca blokker oppbevares utendørs på pall anbefaler vi at plasthetten på pallen ikke fjernes, slik at blokkene beskyttes mot nedbør. Dersom blokkene blir våte etter regnvær på byggeplass anbefaler vi at blokkene får tørke opp før man murer med dem.