Byggeshop

Leca Ringmursblokk, 35cm

Leca Ringmursblokk, 35cm

Perfekt for kjellerløse hus!

Lagerstatus: På lager

Tilbudspris kr 3 944,00

Vanlig pris: kr 4 353,75

ELLER
Varekode 46167618
Detaljer
Tilleggsinformasjon
Teknisk spesifikasjon

Detaljer

Leca Ringmur er den perfekte løsningen for kjellerløse hus. Systemet er basert på det beste ved Leca Isoblokk. Med noen smarte, nyutviklede spesialprodukter tilbyr vi nå et komplett ringmursystem til en konkurransedyktig pris.

Enkel, rask, tilpasningsvennlig og rasjonell ringmur løsning. Systemet har gode isolasjonsegenskaper og alle de andre fordelene som Leca produkter har.

Leca Ringmursblokk fremstilles av Leca Lettklinker, sement, mikrosilika, sand og vann samt polyuretan.

Produktfordeler

  • Motstandsdyktig mot sopp, råte og skadedyr
  • Trygt og tilpasningsvennlig
  • Solid og varig løsning for boligbygg
Leca Ringmursblokk, 35 cm leveres i dimensjonen: 35x19x50 cm. 
Antall per pall: 30 stk.

Priser er for hel pall.

Tilleggsinformasjon

Enhet Pall

Teknisk spesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP 
DoP-NO-ISBL05

STYRKE OG ROMVEKT
Leca Ringmursblokk 35 cm i alle varianter har en trykkfasthet på 4 N/mm² målt etter NS-EN 772-1 og en romvekt på 900 kg/m³.

ISOLASJON
Polyuretanskummet i Leca Ringmursblokker har en deklarert varmekonduktivitet λD på 0,024 W/mK.

FUKTEGENSKAPER
Leca Ringmursblokker har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i murverk av Leca Blokk er −0,40 mm/m.

BESTANDIGHET
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

INNEKLIMAPÅVIRKNING
Leca Leca Ringmursblokker er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.

MILJØ
Leca Ringmursblokker har en isolasjon av Polyuretanskum. Polyuretan er et mye brukt materiale i vår hverdag, og brukes blant annet i møbler, madrasser, bilseter og –dashboard, kjøleskap, frysere. Isolasjonen av Polyuretanskum i Leca Isoblokk er målt hos SINTEF for mulige emisjoner til inneklima. Målingene viser ingen emisjoner over deteksjonsgrensene.

Leca Ringmursblokker inneholder ingen stoffer som står på KLIFS OBS-liste, prioritetsliste eller kandidatliste, og inneholder ikke bromerte flammehemmere. Polyuretan isolasjonen i Leca Ringmursblokker inneholder ingen drivgasser som er skadelig for osonlaget.

Leveringsform

Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon. Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

Bruksområde

Leca Ringmursystem kan generelt benyttes til oppmuring av ringmur for gulv på grunnen i bolighus og hytter av tre med inntil to etasjer, vegghøyde maks 2,7 m og husbredde maks 8,0 m. Fundamenteringsmåten kan også benyttes til andre bygninger med tilsvarende dimensjoner og belastninger.

Lagring

Når Leca blokker oppbevares utendørs på pall anbefaler vi at plasthetten på pallen ikke fjernes, slik at blokkene beskyttes mot nedbør. Dersom blokkene blir våte etter regnvær på byggeplass anbefaler vi at blokkene får tørke opp før man murer med dem.