Frakt  Levering og Retur

Fraktkostnadene vil bli regnet ut i kassen etter leveringsinformasjon er fyllt ut. 
Om du ikke skulle få opp fraktprisen, ber vi deg ta kontakt på salg@byggeshop.no eller ring 406 33 406. 

Dellevering
Da Byggeshop ikke har et eget lager, og tilbyr produkter fra flere produsenter, må du regne med å ikke få alt i samme leveringen om du skulle bestille fra flere produsenter. 

Hente selv
Asak, Weber/Leca, Glava, Rockwool, Entrade, Veslemona, Granitt og Trelast-produkter kan hentes selv. Disse produktene hentes som beskrevet videre på lageret til produsenten.
Det er ingen mulighet for henting i Høvik eller Nesodden. Byggeshop har selv ingen lager.
For spørsmål om henting av andre produkter, ta kontakt på salg@byggeshop.no.

 


 

Aaltvedt
Normal leveringstid er 4 virkedager. Noe lengre leveringstid må påregnes vestlandet og nordover. Om du har et ønske om leveringsdag, noter det gjerne i en kommentar ved bestilling. Det forutsettes fremkommelighet med lastebil med henger.

Vi benytter to alternativer ved hjemlevering. Den tradisjonelle kranbilen eller transportabel truck. Begge er meget godt egnet, men kranbilen har en fordel hvis det er snakk om f.eks plassering over/bak en hekk, gjerde eller ved høyder i terrenget som det ikke er fremkommelig med kjøretøy. En bil fra oss har ikke mobilkran, det begrenser rekkevidden til ca 4 meter fra der bilen står. Det må være fremkommelig for stor bil, både når det gjelder bredde, grunnforhold og høyde. Det er viktig å gi tydelig beskjed om utfordringer med fremkommelighet, snuplass for stor bil og andre detaljer som kan være viktig for oss å vite. Våre sjåfører vil alltid strekke seg langt for å plassere varer på ønsket sted, men husk at bilen stopper og stiller seg opp på én plass på én adresse. Levering utover én oppstillingsplass og/eller adresse vil ikke være mulig, med mindre det er avtalt og forhåndsbetalt.

Viktig at kjøper sørger for forsvarlig atkomstvei til leveringsstedet, at det er egnet for lastebil og at leveringsstedet er forsvarlig og hensiktsmessig sikret og merket. Kjøper skal dekke eventuelle meromkostninger som følge av mangelfull adkomst, herunder dersom levering ikke er mulig.

Varsling om levering: Om det ikke er en hasteordre, vil du få informasjon av hvilken dag det forventes levering. Dagen før levering vil du motta en SMS. Når dagen er kommet vil en transportør ringe i forkant av levering, slik at du/mottaker kan stå klar til å dirigere hvor leveringen skal plasseres.

Angrerett/retur: Kjøper betaler frakt. Ta kontakt for avtale.

Om du har en traktor/truck eller annet som kan løfte av pallen(e), ta kontakt for pristilbud på hjemkjøring uten lossing.

Asak
Normal leveringstid er 3-5 virkedager, avhengig av hvor i landet det skal fraktes. Om du har et ønske om leveringsdag, noter det gjerne i en kommentar ved bestilling. Det forutsettes fremkommelighet med lastebil med henger.

All Asak stein har du mulighet til å selv hente på ett av Asak sine lagre.
Asak sine utleveringssteder finner du ved Fetsund (Oslo), Hønefoss, Tvedt (Kristiansand), Sandnes (Stavanger), Stjørdal (Trondheim) og Bodø. 

Vi benytter to alternativer ved hjemlevering. Den tradisjonelle kranbilen eller transportabel truck. Begge er meget godt egnet, men kranbilen har en fordel hvis det er snakk om f.eks plassering over/bak en hekk, gjerde eller ved høyder i terrenget som det ikke er fremkommelig med kjøretøy. En bil fra oss har ikke mobilkran, det begrenser rekkevidden til ca 4 meter fra der bilen står. Det må være fremkommelig for stor bil, både når det gjelder bredde, grunnforhold og høyde. Det er viktig å gi tydelig beskjed om utfordringer med fremkommelighet, snuplass for stor bil og andre detaljer som kan være viktig for oss å vite. Våre sjåfører vil alltid strekke seg langt for å plassere varer på ønsket sted, men husk at bilen stopper og stiller seg opp på én plass på én adresse. Levering utover én oppstillingsplass og/eller adresse vil ikke være mulig, med mindre det er avtalt og forhåndsbetalt.

 

Viktig at kjøper sørger for forsvarlig atkomstvei til leveringsstedet, at det er egnet for lastebil og at leveringsstedet er forsvarlig og hensiktsmessig sikret og merket. Kjøper skal dekke eventuelle meromkostninger som følge av mangelfull adkomst, herunder dersom levering ikke er mulig.

 

 

Varsling om levering: Om det ikke er en hasteordre, vil du få informasjon av hvilken dag det forventes levering. Når dagen er kommet vil en transportør ringe i forkant av levering, slik at mottaker kan stå klar til å dirigere hvor leveringen skal plasseres.

Angrerett/retur: Kjøper betaler frakt. Ta kontakt for avtale.

Om du har en traktor/truck eller annet som kan løfte av pallen(e), ta kontakt for pristilbud på hjemkjøring uten lossing.

Weber / Leca
Normal leveringstid er 2-3 virkedager. Om du har et ønske om leveringsdag, noter det gjerne i kommentar ved bestilling. Det forutsettes fremkommelighet med lastebil med henger.
Weber Leca har flere lagre rundt om i Norge. Følgende lager kan brukes: Lillestrøm, Borge, Bergen, Trondheim, Tovik og Ski (kun standard mørtel). Men vær OBS! Lagrene lagerfører ikke alle produkter, og noen produkter finnes kun på utvalgte lagre. Det er kun mulig å hente på lageret i Borge og Tovik. Du velger enkelt hvilket lager du ønsker å hente på i kassen når du har lagt inn postnummeret ditt. Varene er normalt klar for henting i løpet av en times tid, og om ikke annet er avtalt må varene hentes innen 14 dager. Lasting på bil er inkludert.

Varsling om levering: Om det ikke er en hasteordre, vil du få informasjon om hvilken dag det forventes levering. Når dagen er kommet vil en transportør ringe i forkant av levering, slik at mottaker kan stå klar til å dirigere hvor leveringen skal plasseres.

Angrerett/retur: Kjøper betaler frakt. Ta kontakt for avtale.

Om du har en traktor/truck eller annet som kan løfte av pallen(e), ta kontakt for pristilbud på hjemkjøring uten lossing.

Filtralite
Alle Filtraliteprodukter kan hentes i Rælingen. For utkjøring må pris avtales på forhånd. Vi har også noen produkter av Filtralite på lager i Borge i 50 literssekker, ta kontakt for utvalg.

Angrerett/retur: Kjøper betaler frakt.

Trampoliner
Normal leveringstid er 7-10 virkedager. 

Angrerett/retur: Kjøper betaler frakt.

Grove Knutsen (stige/stillas/lykt/kasse m.m)
Leveres direkte fra Grove Knutsen på Skedsmokorset utenfor Oslo.

Kan også hentes på lageret etter bestilling er lagt inn. Du vil få en hentekode, og når varen er hentet blir fraktprisen trukket fra totalbeløpet på ordren. Åpningstidene er 07:00 - 16:00 alle hverdager. Adressen er: Gneisveien 34, 2020 Skedsmokorset. NB! Dette er kun et hentelager, ingen kjøp kan gjøres direkte her.

Andrerett/retur: Kjøper betaler frakt.

 


 

HOS OSS HAR DU 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

Om du ønsker å benytte deg av angreretten, må du fylle ut angrerettsskjema som følger med ordrebekreftelsen og sende den ferdig utfylt tilbake til oss på e-post. Du vil normalt motta informasjon om hvordan du skal returnere produktet innen 24 timer.

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper ved fjernsalg uansett ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått, eller 1 år dersom opplysning om angrerett ikke er gitt. Det er ingen tilsvarende frist ved salg utenfor fast utsalgssted.

Melding om bruk av angreretten må gis til tjenesteyteren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke dette skjemaet som skal være utfylt av tjenesteyteren som spesifisert nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

 

Tjenesteyterens navn

Byggeshop AS

Tjenesteyterens adresse

Rektor Hertzbergsvei 23, 1363 Høvik. Norge

Telefonnr.

406 33 406

Kontrakt/ordre/bestilling nr.

Se kvittering

om tjeneste

Produktene som er oppgitt kvittering

Avtalen ble inngått

Se kvittering (dato).

Skjemaet er levert/sendt

Se kvitering (dato).

   

Skjemaet er mottatt

(dato).


ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT

Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene tjenesteyteren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.

§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger skriftlig på et varig medium som forbrukeren råder over: 
a) opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f 
b) vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten 
c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår 
d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet 
e) bekreftelse av bestillingen. Ved avtaler om tjenester skal opplysningene gis snarest mulig etter avtaleinngåelsen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.

§ 7. Opplysningsplikt ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om: 
a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper 
b) e totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen 
c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke 
d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser 
e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse 
f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i

OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN

Ved benyttelse av angreretten vil du få refundert hele utlegget. Du må stå for returkostnaden til nærmeste lager. Ta kontakt for informasjon.

ANDRE OPPLYSNINGER

Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. håndverkertjenesteloven, skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Forbrukerrådet kan veilede deg 815 58 200. Internettadresse: http://www.forbrukerportalen.no