Takstoler

Takstoler

Med markedets beste tekniske utrustning og stordriftsfordeler kan vi tilby svært kostnadseffektive løsninger.

Vi produserer takstoler til småhus, boligblokker, landbruksbygg og haller. Vi leverer også treknekter til forskaling av infrastrukturprosjekter. Mange års erfaring fra konstruksjon og produksjon gjør oss til en partner med bred kompetanse når det gjelder helhetsløsninger. Allerede på et tidlig trinn i pr.

Last ned skjema under for din takstoltype, og send oss skjema på post@byggeshop.no

Tilbudsforespørsel A-takstol

Tilbudsforespørsel W-takstol

VÅRE STYRKER - DINE FORDELER

• Stordriftsfordeler - lave produksjonskostnader.
• Markedsledende - synergieffekter for deg.
• Økonomisk styrke - langsiktig trygghet.
• Store spennvidder i ett stykke - lavere totalkostnad, mer stabil konstruksjon, kortere byggetid.
• Helhetsløsninger - kostnadseffektivt.
• Lang erfaring og bred kompetanse.
• Konsulenthjelp i tidlige faser.
• Sikker tilgang på råvare av høy kvalitet fra egne sagbruk.
• PEFC-sertifisert virke
• Markedets beste tekniske utrustning.
• CE-merking av takstoler
• Registrert som leverandør i StartBANK.
• Medlem av Norske Takstolprodusenters Forening, NTF

Taksoler Derome